Untitled Document
 
 
Ana Sayfa  > HABERLER > 28 HAZİRAN 2015 GENEL KURUL KARARI
 
28 HAZİRAN 2015 GENEL KURUL KARARI
28 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURULUMUZDA ALMIŞ OLDUĞUMUZ KARARLAR ŞÖYLEDİR
 

28.06.2015 tarihinde yapılan S.S.METROKENT AKİF İNAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ olağan Genel Kurulunda alınan kararlar. 

 

Bakanlık temsilcisi Hüseyin Üreten ’in de katıldığı genel kurul 27 ortaktan 21 kişi asaleten 2 ortakta vekâleten toplam 23 ortağın hazır bulunduğu toplantıda gündem gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Gündem maddeleri. 

 

1-Yoklamanın ardından açılış saat 14.15 de yönetim kurulundan Latif Ramazanın açılış konuşmasıyla açıldı. 

2-Divan heyetinin seçimine geçildi. Ortaklardan murat Sipahi divan başkanlığına, Salim Akdoğan ve Ali Çakıryılmaz divan üyeliklerine aday gösterildiler. Adları geçenler toplantı tutanaklarını imzalama yetkisiyle birlikte oy çokluğu ile divana seçildiler. Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı gündemi divan başkanı tarafından okundu ve gündeme ilave teklif olup olmadığı soruldu. herhangi bir konuda ilave teklif gelmediğinden mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

3-Devam eden koopetif inşaatı hakkında yönetim kurulu başkanı Ahmet Çetin tarafından genel kurula ayrıntılı bilgi verildi. 

4-2014 yılına ait bilanço ve gelir-gider hesapları ile yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu 2.başkanı (muhasip üye) Latif Ramazan tarafından, denetim kurulu raporu denetçi Adem Gün tarafından Genel Kurula okundu. Okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider hesapları genel kurulun müzakeresine açıldı. Müzakereler sırasında söz alan ortaklar Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bilgilendirildi.2014 yılına ait bilanço ve gelir-gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 2014 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar. 

5-2015 yılı tahmini bütçesi yönetim kurulu 2.başkanı tarafından genel kurula sunuldu. Ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda ortak aidatlarının hisse başına 2015 Temmuz ayında başlayıp bir sonraki Olağan Genel kurula kadar aylık 75.00 TL. Olmasına, yönetim kurulu başkanına aylık net beş yüz Türk lirası, diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net üç yüz Türk lirası, denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net yüz Türk lirası huzur hakkı ödenmesine, ödemelerini zamanında yapmayan ortaklar için ve geçmişten bugüne kadar kooperatife borcu olan ortakların borcu kooperatif web sayfasında ilan edilip, şahıslara da borçlarını ödemeleri için ihtarda bulunulup 30.09.2015 tarihine kadar süre verilmesine, Bu süre sonunda da ödemelerin yapılmaması halinde ilgililere anapara +aidat toplam üzerinden 0.75 oranında gecikme zammı alınmasına ,bu şekilde tahmini bütçenin tamamının kabulüne oy birliği ile karar verildi.(2004 ve 2010  yıllarındaki genel kurullarda alınan kararların buna göre uygulanmasına.) 

6-kurulların seçimine geçildi. Seçimlerin liste halinde ve açık oylama ile yapılmasına karar verildi. Divana verilen bir adet liste oylandı. Oy birliği ile kabul edilen listede isimleri bulunan kişilerin aşağıda belirtildiği şekilde kurullara üç yıl süre için seçilmelerine karar verildi. 

 

 

Yönetim Kurulu Asıl                          yönetim kurulu yedek 

1-Ahmet çetin                                    1-Salim Akdoğan 

2-Yusuf Yazgan                                     2-Mehmet Gürlenkaya 

3-Latif Ramazan                                    3-Ali Uysal 

 

Denetim Kurulu Asıl                            Denetim Kurulu Yedek 

1-Murat Sipahi                                     1-Ertan sayar 

2-Adem Gün                                          2-Hasan Yıldız 

 

7-hissesini başka ortaklara devreden ortaklarla ilgili olarak alınan yönetim kurulu kararları hakkında Yönetim Kurulu başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi. 

8-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. 

9-Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı saat 16.30’ itibariyle divan başkanı tarafından sona erdirildi. 

Tutanak genel kurula okundu. Tarafımızdan imza altına alındı.28.06.2015 

 

Divan Başkanı                    Katip Üye                     Katip Üye                  Bakanlık Temsilcisi   

      İmza                                 imza                               imza                                imza 

Murat Sipahi                    salim Akdoğan            Ali Çakıryılmaz              Hüseyin Üreten 

 

 
 
Untitled Document
    • Adres:  BÜKLÜM SOKAK NO:9/11 KAVAKLIDERE ANKARA TEL:  0 312 417 76 34 FAX: 0 312 417 82 53

    • E-mail: bilgi@metrokentakifinan.com - metrokentainan@hotmail.com

Taha Medya