Untitled Document
 
 
Ana Sayfa  >  > GENEL KURUL TUTANAĞI
 
GENEL KURUL TUTANAĞI
04/05/2019 Tarihli Genel Kurul Tutanağı
 

 

Karar Sayı: 2019/

 

 

 

Sayın Üyemiz,

 

04.05.2019 tarihinde yaptığımız Olağan Genel Kurulumuzda alınan kararlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Malumunuz, müteahhidimizin maddi sıkıntısından dolayı inşaatımızda yaklaşık 2 yıldır iş yapılamamıştır. Müteahhidimizle yapılan görüşmeler neticesinde A Blok ‘da (bize ve mal sahiplerine ait blok) yarım kalan işin tamamlanıp hak sahiplerine teslimi hususunda sözleşme gereği 4. ve 5. Taksitlerin genel kurulda belirlendiği şekilde ödenmesi hususunda alınan karar tarafınıza arz edilmektedir. Bunun sebebi, işimizin bir an evvel bitmesi ve dairelerimizin teslimini hızlandırmak içindir. Tapularla ilgili 5 Haziran 2019 tarihinde yatması gereken 4.500.-TL.’nin zamanında yatırılması gerekmektedir.   

 

GÜNDEM  MADDELERİ

 

Madde 1: Yoklama yapıldı ve yeterli sayının olduğu tespit edilerek Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇETİN’in konuşması ile açıldı. Saygı duruşu yapıldı.

 

Madde 2: Divan heyeti’nin seçimine geçildi. Divan başkanlığına kooperatif ortaklarından Ali ÇAKIRYILMAZ, katip üyeliğe Ahmet Hilmi ÇUHADAR sözlü önerge ile aday gösterildiler. Adayların seçilmesine ve genel kurul tutanağını imzalama hususunda yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Gündem genel kurula sunuldu,Gündeme herhangi bir değişiklik veya ilave teklifi verilmediğinden gündem maddelerinin hazırlandığı haliyle görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3: Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Madde 4: 2018 yılıYönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço-gelir gider hesaplarının okunması ve görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço-gelir gider hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇETİN tarafından, 2018 yılı denetim kurulu raporu ise Denetim Kurulu Üyesi Murat SİPAHİ tarafından okundu. Görüşmeye geçildi. Söz alan olmadı.

Yönetim ve Denetim Kurulu raporları oybirliği ile onaylandı.

-Yönetim Kurulu için yapılan oylamada Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

-Bilanço ve gelir-gider farkı hesapları 1 çekimser oya karşı oyçokluğu ile onaylanarak kabul edildi.

- Denetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

          Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 5: Şerefiye farklarının kooperatif hesabına yatırılması ve ödeme şeklinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇETİN söz alarak, 15/07/2018 tarihinde yapılan olağan genel kuru1da konutlarının kura çekiminin yapıldığını, tespit edilmiş olan şerefiye bedellerinin ödenmesini ise bu genel kurulda görüşülmek üzere bırakıldığını bildirdi.

Yapılan görüşmeler neticesinde şerefiye bedelleri ödeme planı olarak, 1 ocak 2020 tarihinden itibaren 0-5.000 TL (beşbin) arasında ödeme yapacak ortakların 2 taksit, 5.000-10.000 TL (Beşbin-onbin) arası ödeme yapacak ortakların 4 taksit, 10.000 TL (onbin)-ve üzeri borcu olan ortakların 6 taksit halinde şerefiye bedellerini ödemesi ve bu hususta yapılacak iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6: Veraset ve harç işlemleri tamamlandığından arsa sahiplerinde bulunan kooperatife ait dairelerin Tapu Sicil Müdürlüğünde Kooperatif adına devir edilmesini ve üyelere tahsisinin yapılması için yönetime yetki verilmesi görüşüldü. Oy birliği ile kabul edildi.

Ankara ili Pursaklar ilçesi Saray mahallesinde bulunan 17 Mayıs 2013 tarihli Ankara 17. Noterliğinden onaylı düzenleme şeklinde taşınmaz mal satış vadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği ilgili belediye rayiç bedeli üzerinden kooperatifimize satışı (devri) gereken 98093 ada 6

parsel (eski 98093 ada 1 ve 3 parsel) de bulunan binalardan A bloktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 numaralı bağımsız bölümleri, C bloktan 14 ve 15 numaralı bağımsız bölümlerin satışını kooperatif adına günün ilgili belediye rayiç bedelleri değeri üzerinden almaya yine aynı bağımsız bölümleri kooperatif üyelerinin adlarına tahsisini (devrini-satışını) yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesine 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kat ittifakı ve kat mülkiyetine çevirmeye her türlü vergi, resin ve harçları yatırmaya, icap ederse geri almaya tapu kat ve ilmuhaberleri sicil zabıt ve emsali evrakları ortaklar adına imzalamaya, tapu dairesindeki bilumum muamemeleri ortaklar adına yaptırmaya, takrir vermeye ve almaya hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Ortaklardan hisse başına tapu harcı olarak 5 Haziran 2019 tarihine kadar 4500 Tl’nin alınması, belirtilen tarihe kadar ödenmeyen tutarlar için aylık %2 gecikme cezası alınması ve icra takibi, yasal işlemlerin başlatılması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7: 2019 yılı Tahmini bütçenin görüşülmesine geçildi. 2019 yılı tahmini bütçesi Yönetim Kurulu Balkanı Ahmet ÇETİN tarafından okundu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde, yüklenici firma ile yapılan anlaşma gereği ortaklardan hisse başına ödenmesi gereken 17.500 TL’nin 2019 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında 5.000 TL, Ekim ayında ise 2,500 TL tutarın alınması, belirtilen tarihlerde ödemelerini yapmayan ortaklara aylık %1 gecikme cezası uygulanması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2019 yılı tahmini bütçesi hazırlandığı ve okunduğu haliyle oybirliğiyle kabul edildi.

 

Madde 8/9: Dilek ve temennilerde söz alan ortak olmadı. Toplantı divan başkanı tarafından saat: 16:30’da kapatıldı. Hazırlanan tutanak genel kurulda okunduktan sonra, tarafımızdan toplantı yerinde, 2 (iki) sayfa 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi ve imza altına alındı. 04/05/2019

 

 

 

   Divan Başkanı                                Katip Üye                              Bakanlık Temsilcisi

Ali ÇAKIRYILMAZ              Ahmet Hilmi ÇUHADAR                   Peyman KAYA  

 

 

 

 

Sayın Üyelerimiz,

 

Genel Kurulumuzda alınan Kararlar gereği ödemelerin zamanında yapılmasını arz ve rica ederiz.

09/05/2019

 

 

 

 

 

                                                                          Latif RAMAZAN                  Ahmet ÇETİN

                                                                                   Muhasip                                Başkan

 
 
Untitled Document
    • Adres:  BÜKLÜM SOKAK NO:9/11 KAVAKLIDERE ANKARA TEL:  0 312 417 76 34 FAX: 0 312 417 82 53

    • E-mail: bilgi@metrokentakifinan.com - metrokentainan@hotmail.com

Taha Medya