Untitled Document
 
 
Ana Sayfa  >  > GENEL KURUL GÜNDEMİ
 
GENEL KURUL GÜNDEMİ
 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                ANKARA

Kooperatifimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.06.2018  Cumartesi  Günü Osmangazi Mahallesi Özal Bulvarı Hürriyet Gazetesi Arka Yanı Akyaka İnşaatı yerleşkesi  Saray/Pursaklar Ankara adresinde  Saat 14.00 de yapılacaktır.

 

Toplantının yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılmaması durumunda Bakanlığınızdan yeniden temsilci isteminde bulunulacaktır.

Bilgi edinilmesini genel kurul toplantısında Bakanlığımız Temsilcisinin hasır bulunmasını arz  ederim

 

                                                                       S.S METROKENT AKİF İNAN

                                                                       KONUT YAPI KOOPERATİFİ

                                                                 AHMET ÇETİN    LATİF RAMAZAN 

 

KOOPERATİFİN        :

 

UNVANI                                : SS Metrokent Akif İnan Konut Yapı Kooperatifi

BAKANLIK DOSYA NO       :

TİCARET SİCİL NO               : 191426         

ORTAK SAYISI                     : 27

TELEFON                               :  0505.866 03 19

YAZIŞMA ADRESİ                : Büklam Sk No:9/14 Kavaklıdere Ankara

 

EKLERİ                     :

 

 • Çağrı için alının karar örneği

 • Çağrı Yapanların yetkili olduklarını gösterir belgenin aslı

 • Toplantı Gündemi

 • Vezne alındı makbuzu aslı

 

YÖNETİM KURULU KARARI

 

 

Karar No       : 151

Karar Tarihi : 18.05.2018

Kararın Özü : 2017 Yılı Olağan Genel kurulu

 

KARARIN METNİ

S.S Metrokent Akif İnan Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Toplanarak 2016 yılı olağan genel kurulunun aşağıdaki gündemle  30.06.2018 Pazar Günü Osmangazi Mahallesi Özal Bulvarı Hürriyet Gazetesi Arka Yanı Akyaka İnşaatı yerleşkesi Saray/Pursaklar Ankara adresinde  Saat 14.00 de yapılmasına karar vermiştir.

GÜNDEM

1- Yoklama, açılış

2- Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı duruşu, Genel Kurul tutanaklarının genel kurulu adına imzalanması hususunda Divana Yetki verilmesi.

3- Yönetim kurulu başkanının sunuş konuşması.

4- 2017 Yılına ait ;         

    - Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ,

    - Bilanço Gelir Gider Fark hesapları raporu

    - Yönetim ve Denetim kurulu raporunun ayrı ayrı okunması müzakeresi ayrı ayrı oylanarak kabul ve ibrası.

5- Şerefiye kura çekimi ve Şerefiye farklarının nasıl ödeneceğinin görüşülmesi ve karar bağlanması, Şerefiye farklarının kooperatif hesabına yatırılması

6- Kat irtifakının kurulması ile tapuların verilmesi ile ilgili yönetime yetki verilmesi.

7- Mücbir sebeplerden dolayı yüklenici firmanın süre uzatımının görüşülmesi.

8- 2018 yılına ait ;

   - Çalışma programının

   - Tahmini bütçenin okunması Müzakeresi ve ayrı ayrı oylanarak kabulü.

9- Organ Seçimleri (Yönetim ve  Denetim)

10- Dilek ve temenniler

11- Kapanış.

 

Not: Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 gün sonra aynı adres, gün ve saate toplanılacaktır.

         (15.Temmuz .2018 Pazar Saat 14.00)  

 

 

       YÖNETİM KURULU

 

          BAŞKAN                          BAŞKAN YARDIMCISI                MUHASİP ÜYE

 

       Ahmet ÇETİN                              Yusuf YAZGAN                       Latif RAMAZAN

 

 

 

 

S.S METROKENT AKİF İNAN KONUT YAPI

KOOPERATİFİ

 

 

 

 

 

 

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTISI

 

 

 

 

 

Tarih              : 30.06.2018

Saat                : 14.00

Adres             : Osmangazi Mahallesi Özal Bulvarı Hürriyet Gazetisi Arka Yanı Akyaka

                          İnşaatı önü  Saray/Pursaklar Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.S METROKENT AKİF İNAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2017 YILI OLAĞAN

                                                 GENEL KURULU

Sayın Üyemiz;

 

S.S Metrokent Akif İnan Konut Yapı Kooperatifinin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.06.2018 Cumartesi  Günü Osmangazi Mahallesi Dazkırı Sok No:5 Turgut Özal Bulvarı Hürriyet Gazetisi Arka Yanı Akyaka İnşaatı yerleşkesi Saray/Pursaklar Ankara adresinde  Saat 14.00 de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 gün sonra aynı adres, gün ve saate toplanılacaktır. (15.Temmuz .2018 Pazar Saat 14.00)     

 

Toplantıya teşriflerinizi rica eder saygılar sunarız.

 

                                                                       S.S METROKENT AKİF İNAN

                                                                       KONUT YAPI KOOPERATİFİ

 

                                                                 AHMET ÇETİN    LATİF RAMAZAN 

GÜNDEM

 

1- Yoklama, açılış

2- Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı duruşu, Genel Kurul tutanaklarının genel kurulu adına imzalanması hususunda Divana Yetki verilmesi.

3- Yönetim Kurulu başkanının sunuş konuşması.

4- 2017 Yılına ait ;         

    - Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ,

    - Bilanço Gelir Gider Fark hesapları raporu

    - Yönetim ve Denetim Kurulu raporunun ayrı ayrı okunması müzakeresi ayrı ayrı oylanarak kabul ve ibrası.

5- Şerefiye kura çekimi ve Şerefiye farklarının nasıl ödeneceğinin görüşülmesi ve karar bağlanması, Şerefiye farklarının kooperatif hesabına yatırılması

6- Kat irtifakının kurulması ile tapuların verilmesi ile ilgili yönetime yetki verilmesi.

7- Mücbir sebeplerden dolayı yüklenici firmanın süre uzatımının görüşülmesi.

8- 2018 yılına ait ;

   - Çalışma programının

   - Tahmini bütçenin okunması Müzakeresi ve ayrı ayrı oylanarak kabulü.

9- Organ Seçimleri (Yönetim ve  Denetim)

10- Dilek ve temenniler

11- Kapanış.

 

Tel; 0505.866 03 19

 

                     SS METROKENT AKİF İNAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ

                            YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

 

A. GENEL BİLGİLER

a) Kooperatifin adı      : SS METROKENT AKİF İNAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ

b) Kuruluş bilgileri                                               : 10.06.2004

c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :11.06.2004 - 191426

d) Adresi                                                              :  Büklüm Sk No:9/14 Kavaklıdere/ANKARA

e) Telefon/Faks Numaraları                                 :  312.417 76 34

f) Web adres ve elektronik posta: metrokentainan@hotmail.com

 

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1)  Yönetim Kurulu Üyeleri               Görev Dönemi               Yıllık Ödemeler Toplamı

      1.AHMET ÇETİN                                            2017                                6.000.-TL

      2. YUSUF YAZGAN                          2017                                 3.600.-TL

      3. LATİF RAMAZAN                        2017                                 3.600.-TL

 

2)Denetim Kurulu Üyeleri                 Görev DönemiYıllık Ödemeler Toplamı

      1. MURAT SİPAHİ                             2017                                 1.200.-TL   

      2. ADEM GÜN                                    2017                                  1.200.-TL

3) Personelin Adı Soyadı                    Görev Dönemi            Unvanı  Yıllık Ödeme Top.      SSK Pirimi

      1.  YOK

4)Muhasebecinin ad ve soyadı, görev dönemi ve yapılan ödemeler:

CİHAN ELBASAN                 2016                           3.600.-TL

5)  Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

Yönetim Kurulu 2017 Yılı Faaliyet Raporu

Sayın Divan, Sayın Genel Kurul Üyeleri

 

2017 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Üyeler

22.02.2015 tarihi itibariyle sözleşme gereği Yüklenici Hazar İnş. Firması İnşaat ruhsatını almış ve 48 aylık süreç başlamıştı.48 aylık süreç 22.02.2019 tarihinde doluyor. Bu zaman zarfında yüklenici firma çalışmasına başlamış bürokratik işlemlerini ilgili belediyelerden ve kamu kuruluşlarından yoğun mücadeleler sonunda alarak hızla inşaata başlamıştı. Bodrum katla beraber 8.kat dâhil yapılmış duvarları, elektrik ve su tesisatı ve sıva işleri yapılarak 9.katın iskelesi yapılmış ve demirleri döşenmiş lakin betonu dökülemeden öylece kalmıştır. Yüklenici firma bizim inşaatımıza başlamadan önce devam eden kamuya ait yapmakta olduğu işlerin hak edişleri ile daha sonra ek olarak aldığı işlerin hak edişlerini almada ki gecikmeler bizim inşaatımıza yansımış ve paranın alma zamanı bekleme moduna girmiştir. Çözümü için halen mücadelesini hem idari hem de hukuki olarak sürdürmektedir. Kendileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde kooperatif ve arsa sahiplerine ait A bloku zamanında teslim edeceğini ifade etmektedir.

Ancak inşaatta ki durağanlık Yönetim olarak bizleri de tedirgin ettiğinden Önceki Genel kurulumuzda inşaatı tetkik etmek üzere sizlerin talebi üzerine seçilen üye arkadaşlarımızın düzenlediği raporu da gerekçe göstererek Yüklenici firmaya gecikmelerinden ve inşaatın devamı konusundaki kaygılarımızı belirten Avukatımız yolu ile noterden ihtar çekilmiştir. Bu ihtarımıza cevaben noter kanalı ile A bloku zamanında bitirip teslim etmeyi düşündüklerini B ve C Bloklar için de mücbir sebeplerden dolayı geçen süre için 24 ay Ek süre taleplerini yönetim kurulumuza iletmişlerdir. Bu yetki Genel Kurulumuzun yetkisi dâhilinde olduğu için gündem sırasında görüşülmesi ve karara bağlanması gerekmektedir.

Ayrıca Yüklenici Firma Kendisine ait dairelerden A bloktaki yapılan işin durumuna göre sözleşmenin 14.maddesinde belirtilen dairelerin satış yetkisini arsa sahibi Hacı Fatma Aslanın uzun bir süre hastanede tedavi olma süreci ve akabinde vefatı sebebiyle alamamış ve arkasından varislerin kendi aile içi anlaşmazlıkları nedeniyle bir türlü bir araya getirmede aylarımızı alan sıkıntılı bir süreç nedeniyle uzamıştı. Bu arada daire almak isteyenlere daire satamadığından maddi sıkıntının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu olumsuzluklarla beraber Türkiye ekonomisindeki sıkıntılar ve dolar ve Euro bazında yükselmeler İnşaat sektöründeki olumsuzluklardan bunlar da nasibini aldı. Temennimiz Yüklenici Firmanın Taahhüdünü zamanında yerine getirmesidir. Getirmediği takdirde sözleşmedeki hükümlerin devreye konacağı ihtarımızda belirtilmiştir. Dileğimiz bu duruma düşmeyelim.

Sayın Üyeler

Sözleşme gereği; A blokta 1’den 25’e kadar C Blok’ta 15 ve 16.daireler Üyelerimize aittir. Toplamda 27 dairedir. Arsanın 15 kişiden oluşan varisleri ile yapmış olduğum toplantıda kendilerine ait 2 daireyi atalarının hayrına camiye vakfedeceklerini söylemişlerdi. Ben de onlara C Blok’taki üyemize ait daire ile düzenleme yapılmasını teklif ettim. kura çekiminde üyeler arasında müşkülat çıkmasın Yüklenici firmanın şuandaki maddi durumu dikkate alınarak hayır yapılacak dairelerin C blok tamamlandığında buradan verilmesini teklif ettim. Makul karşıladılar. Bu mümkün olursa 27 üyeninde daire kurralarını A bloktan yapmak istiyoruz. Şerefiye farkları uzman kişilerce hazırlanıp sizlere gönderilmişti. Bu Genel kurulumuzda Daire kuralarını da noter huzurunda yapmayı istiyoruz. Şerefiye farklarını her üye kendi payına düşen miktarı kooperatif hesabına yatırması gerekiyor. Bu miktarın ödeme şeklini peşin veya taksitlendirme şeklinde karara bağlamalıyız. Senette alınabilir.

Yönetim kurulu olarak Yüklenici firmanın sıkıntı yaşadığı kamudaki bürokratik konularda çözüm için her zaman yardımcı olmaya çalıştık. Bu çerçevede inşaatın tamamının biran evvel tamamlanması ve özellikle A Blokun bu sezonda tamamlanması temennimizdir. Arz ederiz.

 

6) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

GELİRLER                             ÖNGÖRÜLEN            GERÇEKLEŞEN                     %

1. AİDATLAR                          24.300,00.-TL                 4.445,00.- TL                   18

2. FAİZ GELİRLERİ                     5.000.-TL             163,34.-TL                    03

 

GİDERLER                             ÖNGÖRÜLEN            GERÇEKLEŞEN                         %

1.GENEL YÖNETİM GİD            29.300.-TL                   22.151,73.-TL                      76

 

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço ve gelir gider kalemleri hakkında genel bilgi: Bilanço ve Gelir Tablosu ayrıntılı olarak ektedir. Mevcutlar ve alacaklarımız aktifte, Öz kaynaklar ve borçlarımız ise pasifte yer almıştır.

Gelir tablosunda ise tahsil edilen Aidatlar ve Faiz gelirleri gelir olarak Genel giderler ve banka masrafları ise gider olarak kaydedilmiştir.

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir                   :     4.445,00.-TL

Toplam gider                   :  22.151.73.-TL

Kalan para                      :           0.00.-TL

-)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri     :……………………

-İnşaat giderleri                             :  105.000.-TL     

-Vergi ve harç giderleri        :……………………

-Sigorta giderleri                  :……………………

-Genel giderler                     : 22.151,73.-TL

-Diğer giderler                     :……………………

 Toplam                               :…………………….

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

Banka Adı            Tutarı                     Faiz Oranı       Vadesi              Ödenen             Kalan

YOK                      ......................       .....................   ................         .....................     ………..

5) Kooperatifin Borçları :

1. Belediyeye              : -

2. Vergi Dairesine       :   454,34.-TL

3. Sigorta (SSK)          :  -

4. Piyasaya                  : -

5. Yükleniciye            :  -

6. Personele                : -

7. Diğer Borçlar          : -

6) Demirbaş ve diğer araçlar               :

Cinsi                                                   Bedeli                               Adedi

1. YOK                       .                       ..........................         ........................

7) Tutulan Defterler

DEFTERİN ADI                         NOTER TASDİKİ

                                         VAR/YOK     AÇILIŞ TARİHİ/NO         KAPANIŞ TAR/NO        NOTER  KAYITLARA

 Yevmiye Defteri    Var           23.12.2016- 64015      04.06.2018 – 16700 18.Noter  Uygundur

Kebir Defteri          Var            23.12.2016- 64017               -              -        18.Noter Uygundur

Envanter Defteri     Var            23.12.2016- 64016               -              -        18.Noter Uygundur

Karar Defteri           Var           08.06.2004-25308       29.01.2018   3015    18.Noter Uygundur 

 

Ç) ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı                                                         :     27

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı                 :     -

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayışı    :     27

-Ortakların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığ : TAŞIYOR

Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktar ı:    4.445.00.-TL

-Ortaklardan yapılan tahsilat                                             :   77.175.00- TL 

-Ortakların aidat borcu                                                              : 187.130.00-TL

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar:

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı  : -

-Gecikme cezası tahsilat miktarı  : -                          

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

    Devreden                            Devralan                                 Yönt. Kurulu Kararı Tarih/ No

 

5)Çıkarılan ortaklar ve bunlara yapılan ödemeler

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen 

Çıkarılan ortağın     Çıkarılma  Yönetim Kurulunun                                Ortağın yerine yeni ortak 

adı ve soyadı           sebebi         karar tarih/sayısı      Ödeme miktarı       alınıp alınmadığı

YOK                                            ……….…..……..   ………………      

D) ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı:”YOK.

2-Gayrimenkul alım  tutarı : YOK

3-Gayrimenkul satım  tutarı : YOK

4-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: YOK.

5-. İnşaat Yapım Yöntemi : Kat karşılığı

-Konut/işyeri Sayısı            : 126

-Yapım yöntemine ilişkin genel kurul kararları:”19.02.2013/01

6)Yapılan İhalelerin    :

Yapılan  İhaleler                              İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli       Konusu                         Tarafları        

1Hazar İthalat  İhracat İnşaat 17.05.2013  - 1.350.000.00.-Tl                 İnşaat

 Elktirik Taah San Ticaret  Ltd Şti          

7)Arsa veya arazinin imar durumu     : .................................................................

-Projeler hakkında bilgi             :     3 Blok 12 Katlı Kagir Bina

-İnşaat ruhsatı tarih ve No’su  :      22.02.2015.

-Altyapı durumu                      :      Yok

-Çevre düzenleme çalışmaları    :” .....................................................................................................

….     ..........................................................................................................................................”

8)Hakedişlerin Tutarı Tarih/ No          Müteahhid/taşeron adı         Yapılan Ödeme     Kalan

2015 HAK EDİŞ                                Hazar İnşaat Ltd şti              331.000.00.-Tl

2016 HAK EDİŞ                                Hazar İnşaat Ltd şti              391.000.00.-Tl

03.01.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti                35.000.00.-Tl

03.01.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti                40.000.00.-TL

16.06.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti                20.000.00.-TL

10.08.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti               10.000.00.-TL

 

                                                           TOPAM                                   827.000.00.-TL

9)Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti

8.kat dâhil yapılmış duvarları, elektrik ve su tesisatı ve sıva işleri yapılarak 9.katın iskelesi yapılmış ve demirleri döşenmiştir.

     

10)Kesin Maliyet                    : YOK

-Şerefiye Tespiti                     : YOK

-Kur’a Çekimi                         : YOK

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su: YOK

-Tapu Dağıtım Tarihi              : YOK

-Tasfiye Başlangıç Tarihi        : YOK

E)HUKUKİ FAALİYETLER :

1)Genel kurul ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar :

Davacı                       Davanın Konusu            Mahkemesi               Dosya No

1)YOK            ............................          ...................               .................

2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan diğer hukuk davaları

Davacı/davalı Davanın Konusu           Mahkemesi   Dosya No

1)YOK                       ............................          ...................               .................

 

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi                       Konusu                                  Hazırlık numarası

1)YOK              .                       ...........................                    ...................              

Bu rapor, kooperatifin 2016 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

                                           

                                  SS Metrokent Akif İnan Konut Yapı Kooperatifi

          Yönetim Kurulu Başkanı         Yönetim Kurulu Üyesi             Yönetim Kurulu Üyesi

          Ahmet ÇETİN                             Yusuf YAZGAN                      Latif RAMAZAN

 

 

SS METROKEN

T AKİF İNAN KONUT YAPI  KOOPERATİFİ

2017 YILI GENEL KURULU’NA İLİŞKİN

DENETLEME KURULU  RAPORU

 

Genel Kurul Toplantı Tarihi               : 30.06.2018

İncelemenin ait olduğu Dönem           : 2017

Rapor Düzenleme Tarihi                    : .01.02.2018

Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi: 01.02.2018

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ     (Bu bölüm 1. Genel Kurul için doldurulacaktır.)

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1.Yönetim Kurulu üyeleri üyelik  şartlarını taşımaktadır

2. İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunu kaybetmemiştir 3.Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında dava açılmamıştır

 4. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerin dışında veya belirlenen tutarların üzerinde bir ödeme yapılmamıştır.

5. Gayrimenkul alım ve satımında ve kat karşılığı sözleşmelerinde yapılan imalat ve inşaat işlerinde Genel Kurul kararlarına uyulmuştur

6. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalışanlarının kooperatifle, yaptığı işin konusuna giren bir ticari muameleleri yoktur.

7. Yapı kooperatiflerinde, genel kurulca alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının, yönetim kurulunca tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılıp yapılmadığına yer verilir.

8. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk yaşanmamıştır

9. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır.

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

 1. Ortaklar listesi Ana sözleşmeye uygun düzenlenmiştir

 2. Ortaklıktan ayrılanlar ile yeni ortakların Yönetim Kurulu kararları  alınmıştır

      a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Ortaklar Pay Defteri kayıtlarına uygundur/   

     b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listelerinde yer almamıştır

     c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listelerde yer almıştır

      d) Üç ay öncesinden ortak olmayanlar ortaklar listesinde yer almamıştır.

 1. Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmemiştir.

 2. a) Usule aykırı ortak ihraç edilmemiştir

      b) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmamıştır.

 1. Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayetler yoktur.

6.   Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun davranmıştır

 

IV- TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN

          DEFTER VE BELGELER

 

7) Tutulan Defterler

DEFTERİN ADI                         NOTER TASDİKİ

                                         VAR/YOK     AÇILIŞ TARİHİ/NO         KAPANIŞ TAR/NO        NOTER  KAYITLARA

 Yevmiye Defteri    Var           23.12.2016- 64015      04.06.2018 – 16700 18.Noter  Uygundur

Kebir Defteri          Var            23.12.2016- 64017               -              -        18.Noter Uygundur

Envanter Defteri     Var            23.12.2016- 64016               -              -        18.Noter Uygundur

Karar Defteri           Var           08.06.2004-25308       29.01.2018   3015    18.Noter Uygundur 

 

Envanter defterine bilançolar işlenmiştir.

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle Saklanmaktadır

3. Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmaktadır.

 

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

 1. Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine

uygundur

 1. Bir önceki yıla ait Tahmini Bütçe ile gerçekleşen bilanço uyumludur

 2. 3.Hazır Değerler                                                     Tutar

            1. KASA                                                                      1.698,41.-TL

             2   BANKA                                                                         5.017.94.-TL

4.Menkul Kıymetler                                                 Tutar

            1. YOK

Bu hesaplardaki tutarların sayımı yapılmış olup fiilen bulunduğu/bulunmadığı tespit edilmiştir.

 1. Kooperatif Alacakları

Alacağın Türü                       Borçlu Adı                             Tutarı     

            1.ÜYE AİDATLARI  ÜYELER                                187.130.00.-TL

 

 1. Avanslar                                                       Verildiği

Avans Verilen Kişi                Konusu           Tarih               Tutar             Kap. Tarihi

2015 HAK EDİŞ                                Hazar İnşaat Ltd şti              331.000.00.-Tl

2015 HAK EDİŞ                                Hazar İnşaat Ltd şti              391.000.00.-Tl

03.01.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti                35.000.00.-Tl

03.01.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti                40.000.00.-Tl

16.06.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti                20.000.00.-Tl

10.08.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti               10.000.00.-Tl

 

                                               ..................      ...................                827.000.00.-Tl.

 

 1. Kooperatif Borçlarının Dökümü

Borcun Konusu             Alacaklısı                Tutar              Ödenen               Bakiye VERGİ BORCU     MİTHATPAŞA VD   454.34-Tl

Ortaklardan

Toplam Alacak Miktarı                                Tahsil Edilen                          Bakiye

564.305,00.-                                                               77.175.00.-                         187.130.00.-

Tahakkuk Eden Gecikme Faizi                     Tahsil Edilen                          Bakiye

YOK

 1. 1. Kooperatifin Ödediği Faiz

Kurum                                    Tutarı            Ödenen                        Bakiye

YOK

2. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası

Kurum                                    Tutarı            Ödenen                        Bakiye

YOK

 1. Genel Yönetim Giderlerinin usulüne uygun, Kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olup olmadığı:UYGUNDUR

 2. İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkın dönem bilanço ve gelir gider tablosunun incelenmesi sonucu zarar beyan edildiği görülmüştür. Kooperatifimiz bir ticari işletme olmadığı için zarar kavramı yapılın genel yönetim giderlerini ifade etmektedir.

 3.  

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana sözleşmesine  uygun olarak işlemlerinin yapıldığı görülmüştür

12. Mali duruma ilişkin genel değerlendirme: Üyelerin aidat ödemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermedikleri görülmüştür.

 

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

 1. a) Alınan arsanın Genel Kurul kararlarına ve kooperatif amaçlarına uygun olup olmadığı : UYGUNDUR

 2. b) Arsanın Alım Bedeli                Yapılan Ödeme Tutarı                      Bakiye Borç

.............................................  .....................................................      .................................

.............................................  .....................................................      .................................

 1. a) Projelerin ilgili Belediyece onay tarihi  : 30.01.2015  

 b) Yapı Ruhsatının Tarih ve Numarası     : 20.02.2015         - 24

 1. (Teknik) Yapılan sözleşmeler kooperatif menfaatlerine, ihale sonucuna veya piyasa koşullarına uygundur.

 2. Yükleniciye yapılan  Ödemeler : 391.000.00.-Tl

Ödeme Tarihi                        Tutarı                                     Avans/Hakediş

2015 HAK EDİŞ                                Hazar İnşaat Ltd şti              331.000.00.-Tl

2016 HAK EDİŞ                                Hazar İnşaat Ltd şti              391.000.00.-Tl

03.01.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti                35.000.00.-Tl

03.01.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti                 40.000.00.-Tl

16.06.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti                20.000.00.-Tl

10.08.2017                                         Hazar İnşaat Ltd Şti                10.000.00.-Tl

 

                                                   ..................  ...................               827.000.00.-Tl.

 

 1. (Teknik) hak ediş raporları  VAR

 2. (Teknik) İnşaat, projeye ve ruhsata VAR

 3. İmalatın iş planlarına uygun olup olmadığı uygun değilse aksaklığın nedenleri : YOK

 4. a) Yapılan Müşterek Altyapının

Cinsi                                       Miktarı                                   Tutarı

YOK

b) Yapılan Arsa Tahsisi :

Tahsis Yapılan Birlik                         Tahsisin

veya Koop.                                        Mik.(m2)         Tutarı        Tahsil Edilen         Bakiye

YOK

VII- AÇIKLAMALAR :      

 1. Kur’a Çalışması          : VAR

 2. Tapu işlemleri             : YOK

 3. Tasfiye Çalışması       : YOK

 4. Gerekli Görülen Diğer Hususlar         :

 5. İncelemeler sırasında eksiklik ve kanuna aykırılık tespit edilmiş ise yapılacak işlem:

Tespit edilen bir eksiklik ve kanuna aykırılık yoktur

 

SONUÇ :

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi kanaatine ulaşılmış olup, durum genel kurulun takdirine sunulur.

 

                      Adem GÜN                                                       Murat SİPAHİ.

                    Denetim Kurulu Üyesi                                      Denetim Kurulu Üyesi

 

SS METROKENT

 AKİF İNAN KONUT YAPI  KOOPERATİFİ

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

2018 YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI

 

Öncelikli olarak Yüklenici Firmanın Bakanlıklardan alacakları Hak Ediş Ödemelerinin Çözümünün sağlanması ve A Blokun 22.2.2019 dan önce tamamlanması ve tesliminin  sağlanması , B ve C Blokların verilecek ek süre içerisinde tamamlanması Yönetimin takibinde olacaktırlar A  Blok süresi içerisinde tamamlandığında tapu ve kat irtifakı işlemleri  yapılacaktır. Çevre düzenlemesi ve diğer sözleşme hükümleri çerçevesinde A blokta yapılması gereken işlerin takibi yapılacak eksik veya noksan veya yanlış yapılan işler olursa Yüklenici firmaya yapması ve düzenlemesi için takibi ve kontrolü yapılacaktır. Ayrıca Yüklenici firmaya ait B ve C Bloktaki daireler için veya A Blokta dairesini satmak isteyen üyelerimiz ve arsa sahipleri için Yüklenici tarafından yapılacak satış ofisi yerinin yapılması, faaliyete geçmesi takip edilecektir ve satışlar sözleşme gereği buradan yapılacaktır. Üyelerimiz bu konuda bilgilendirilecek ve dairesini satmak isteyen üyelerimize destek olunacaktır. Temennimiz Yüklenici firmanın biran evvel maddi sorununu çözüp Taahhüdünü yerine getirmesidir.

 

                                                                                  YÖNETİM KURULU

S.S METROKENT AKİF İNAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ

                                  01.01.2018-31.12.2018

TAHMİNİ BÜTÇESİ

GİDERLER                                                                                      28.300.-

----------------------------------------------------      :

ÜCRET GİDERLERİ                                  :           15.600.-

KIRTASİYE GİDERLERİ                          :               1 250.-

GENEL KURUL GİDERİ                           :               1.800.-

MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK               :               3.600.-       

SAİR GİDERLER                                        :               6.050.-

GELİRLER                                                   :                                  28.300.-

-----------------------------------------------------

AİDAT GELİRLERİ                                               :           24.300.-

27*75.- : 2.025.- * 12 : 24.300.-

FAİZ GELİRLERİ                                       :              4.000.-

 
 
Untitled Document
  • Adres:  BÜKLÜM SOKAK NO:9/11 KAVAKLIDERE ANKARA TEL:  0 312 417 76 34 FAX: 0 312 417 82 53

  • E-mail: bilgi@metrokentakifinan.com - metrokentainan@hotmail.com

Taha Medya